Vår politik

Vänsterpartiets nya hemsida  – vansterpartiet.se

Gå in och läs och ta del av partiets aktuella politiska frågor och ställningstagande. Där hittar du även valplattformen för årets val och mycket annat intressant material om du vill ta del av Vänsterpartiets politik.

Passar det in på dina egna värderingar och synpunkter dra dig inte för att kontakta oss lokalt i Torsås. Du är varmt välkommen!